gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 197

Дата на публикуване: 24.01.2018

Последна промяна: 27.04.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9072450 статус: Затворена

Номер в профила на купувача: 196

Дата на публикуване: 12.01.2018

Последна промяна: 22.03.2018

Номер в профила на купувача: 195

Дата на публикуване: 08.01.2018

Последна промяна: 10.04.2018

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0001 статус: Прекратена

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България.“

Краен срок за подаване на оферти: 12.02.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.02.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 192

Дата на публикуване: 19.12.2017

Последна промяна: 04.04.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9071708 статус: Частично възложена

Номер в профила на купувача: 191

Дата на публикуване: 06.12.2017

Последна промяна: 10.01.2018

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена

Доставка на природен газ

Краен срок за подаване на оферти: 14.12.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 15.12.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 189

Дата на публикуване: 23.11.2017

Последна промяна: 14.12.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070688 статус: Възложена

„Доставка и монтаж на 17 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на ДАЕУ“

Краен срок за подаване на оферти: 30.11.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 01.12.2017 15:00

Номер в профила на купувача: 188

Дата на публикуване: 21.11.2017

Последна промяна: 01.02.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070564 статус: Възложена