gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Процедури по реда на ЗОП

Номер в профила на купувача: 186

Дата на публикуване: 16.11.2017

Последна промяна: 25.01.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9070408 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 185

Дата на публикуване: 10.11.2017

Последна промяна: 06.08.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0012 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 184

Дата на публикуване: 06.11.2017

Последна промяна: 12.07.2019

Номер в профила на купувача: 183

Дата на публикуване: 03.11.2017

Последна промяна: 20.03.2018

Номер в профила на купувача: 182

Дата на публикуване: 23.10.2017

Последна промяна: 08.01.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9069541 статус: Прекратена

Номер в профила на купувача: 181

Дата на публикуване: 28.09.2017

Последна промяна: 21.07.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0009 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 180

Дата на публикуване: 26.09.2017

Последна промяна: 07.11.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9068618 статус: Възложена

„Изграждане на ограда, находяща се в гр. Ботевград, м. „Букалин дол“

 

Краен срок за подаване на оферти: 11.10.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.10.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 179

Дата на публикуване: 31.08.2017

Последна промяна: 07.11.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9067875 статус: Възложена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 11.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.09.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 178

Дата на публикуване: 24.08.2017

Последна промяна: 04.08.2021

ограничена процедура номер в роп: 05397-2017-0008 статус: Частично възложена

Номер в профила на купувача: 177

Дата на публикуване: 18.08.2017

Последна промяна: 26.02.2019

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена