gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Държавна агенция „Електронно управление“ е бенефициент по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ по Оперативна програма „Добро управление“. Основната цел на проекта е въвеждането в Република България на възможността за електронно дистанционно гласуване при произвеждането на всички видове избори съгласно Изборния кодекс (избори за народни представители за Народно събрание; народни представители за Велико Народно събрание; президент и вицепрезидент на Републиката; членове на Европейския парламент от Република България; общински съветници; кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства).

В рамките на дейност 2 по проекта е предвидено разработването на техническо задание, методика за оценка и съпътстващата документация за провеждане на обществената поръчка с предмет „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ да бъде възложено на външен изпълнител.

Разработената от Фондация „Право и интернет“ документация се базира на конкретните резултати от изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно електронно гласуване и провеждане на три симулации на дистанционно електронно гласуване“ (Дейност 1 по проекта). По този начин ще се гарантира, че ще бъде внедрена най-добрата за българските условия система при избягване на допуснати грешки и слабости, установени в практиката.

Проект на техническо задание за изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване"

Дата на откриване: 09.7.2018 г.

Дата на приключване: 12.8.2018 г.

В този раздел

Антикорупция