gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Република България има ангажимент за постигане на 100% национално покритие с широколентова свързаност над 30Mbps и за 50% с ултра високоскоростен интернет над 100Mbps, съгласно Стратегията „Цифрова Европа 2020“ и Европейската стратегия за развитие на единния цифров пазар.

Същите цели са водещи в Националната стратегия за развитие на широколентов достъп (ШЛД) в България, а Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 определя отдалечените и слабо урбанизирани населени места с население до 30 хиляди души като целеви за стимулиране на инвестициите в широколентова инфраструктура.

Държавна Агенция „Електронно управление“ е единствен бенефициент по ПРСР 2014-2020 за изграждане на ШЛД и за свързване на всички местни органи и звена, които предоставят публични услуги на гражданите и на бизнеса, като едновременно с това осигури равен достъп до свободния капацитет на конкурентен принцип в полза на местните оператори и на предоставящите бизнес услуги.

Във връзка с подготовката на проектно предложение по ПРСР, Агенцията търси информация относно твърдите инвестиционни намерения във всяка от следните 44 общини:

Априлци, Белица, Бобошево, Бойница, Борино, Борован, Борово, Брегово, Брусарци, Бяла Слатина, Георги Дамяново, Гърмен, Девин, Доспат, Златарица, Ивайловград, Каолиново, Котел, Кочериново, Криводол, Крумовград, Крушари, Лесичово, Маджарово, Малко Търново, Мизия, Никола Козлево, Ново Село, Опака, Опан, Оряхово, Попово, Рила, Сапарева Баня, Сатовча, Смядово, Сърница, Трекляно, Трявна Хаджидимово, Хайредин, Цар Калоян, Чепеларе, Чипровци:

1. Информация за всяка от посочените общини (при наличие на широколентова инфраструктура и услуги):

1.1. Наличие на оптична свързаност, капацитет;

1.2. Налични ли са условия за конкурентно предлагане на интернет и широколентови услуги за гражданите и бизнеса;

1.3. Налични ли са свободни оптични влакна и/или „ламбди” и ако да, отдават ли се под наем и на каква цена;

1.4. Предлагани услуги (тип, на едро, на дребно и при каква цена бихте предоставили услуги на крайни потребители за целите на проекта)

1.5. Поддържани интерфейси за достъп (скорости, тип на интерфейса)

1.6. Имате ли регистрирани инвестиционни намерения за изграждане на широколентова инфраструктура през следващите 2-3 години в изброените райони. Ако са налице такива, то какъв е териториалният обхват на планираната инфраструктура, степента на покритие с услуги, изискващи ШЛД, степента на финансова обезпеченост на инвестиционното намерение.

Срок на допитването: 15.09.2018 г.
Адрес за контакт: dvasileva@e-gov.bg 

В този раздел

Антикорупция