gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността

 

Със Закона за киберсигурност е създаден Съвет по киберсигурността, който е със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на киберсигурността към Министерския съвет. За функционирането на Съвета по киберсигурността е необходимо да бъде приет правилник за организацията и дейността му с Постановлението на Министерския съвет.

Съветът по киберсигурността ще подпомага правителството при изпълнението на неговите задачи по организацията, управлението и контрола на киберсигурността, която включва мрежова и информационна сигурност, противодействие на киберпрестъпността и киберотбрана.

Съставът на Съвета по киберсигурността включва представители на институциите, имащи пряко отношение към превенцията и противодействието на киберзаплахите и за повишаване на общото ниво на сигурност в киберпространството. Предвиденият състав, от една страна, гарантира необходимото участие на политическо равнище, а от друга страна, създава условия за оперативност в работата на Съвета.

Чрез приемането на правилник за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността ще се осигури функционирането му и необходимата политическа координация при разработването и изпълнението на политиката в областта на киберсигурността, което е важно условие за нейната ефективност. Съветът ще служи като постоянен политически формат за дискусия по въпросите на организацията, управлението и контрола на киберсигурността в България.

Документи:

    Проект на постановление

    Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността

    Предварителна частична оценка на въздействието

 
 
 

Лице за контакт - Васил Грънчаров, vgrancharov@e-gov.bg

Дата на откриване: 28.10.2019 г. 

Дата на приключване: 27.11.2019 г.

 

 

 

 

В този раздел

Антикорупция